SENARYO AŞAMALARI

Senaryo Taslağı(Sinopsis) Nedir?
Taslak öykü, senaryo çalışmasında ilk evredir.Tema seçilip konu saptandıktan sonra, geliştirerek yazmaya karar verilen film öyküsünün,yapıtın konusu üzerinde ilgilileri (yapımcı/yönetmen) aydınlatmak amacıyla en kısa yoldan 1-2 sayfa içinde özetlenmesidir.Özet aktarılırken diyaloglara ve sahnelere yer verilmez. 

Sinopsis Örnekleri:

 

Geliştirme Senaryosu (Tretman) Nedir?
Taslak Öyküye kısa öykü denilirse; Geliştirim, bu kısa öykünün daha ayrıntılı olarak genişletilip, işlenmesiyle elde edilir. Sahnelerin azlığı çokluğu bakımından 10 sayfa ila 15 sayfa arasında değişkenlik gösterebilir.

Tretman Örnekleri:
 

Scriptment Nedir?
Scriptment tretman ve ayrımlama senaryosu yazım formatlarının birleşiminden oluşan bir senaryo yazım biçimidir. Tretmanın daha gelişmiş ve ayrıntılandırılmış halidir. 

Scriptment Örnekleri:


Ayrımlama Senaryosu Nedir?
Ayrımlama Senaryosu, geliştirme evresinde genişletilen öykünün, birçok biçimsel öğenin bileşimi ile sinema tekniğine ve gereklerine göre, dış yapısının (biçim) oluşturularak, çekim senaryosu olmaya hazır metin durumuna getirilmesidir.Bu aşamada yazarın öngördüğü, belli bir sonuca giden olaylar dizisinin en küçük ayrıntıları, tüm kişileri, kişilerin kişilik özelliklerini gösteren iç ve dış devinimleri, kişilerin birbirleriyle ilişkileri, konuşma örgüsü ve sesler (doğal sesler/müzik) her şeyi ile içerik ortaya konulur.
                                           
Ayrımlama Senaryosu Örnekleri:

   
Step Outline Nedir?
Filmin dramatik yapısına yoğunlaşmak için film öyküsünün birer paragraflık sahnelere bölündüğü bir yazım formatıdır. Numaralandırılan her sahne ayrıntılı olarak aktarılır; sahne içinde önem taşıyan diologlara ve karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerine yer verilir.  
Step Outline Örnekleri:

Çekim Senaryosu(Shooting Script) Nedir?
Çekim Senaryosu senaryo çalışmasının, filmin bittiği zaman alacağı biçimin, en küçük ayrıntılarına kadar kâğıt üzerinde belirtildiği son evresidir. Diğer bir tanıma göre, çekimlere bölünen, çevrim için gerekli tüm uygulamayla ilgili açıklamaları taşıyan, konuşmaları ve sesle ilgili tüm bilgileri veren senaryodur.Tüm devinimler (oyuncu, kamera), kullanılan sesler (konuşmalar ve doğal sesler/müzik), görüntü efektleri vb. bu
metinde ayrımlar (sekans), sahne ve çekim durumunda verilir.

Çekim Senaryosu Örnekleri:

   


Storyboard Nedir?
Storyboard, senaryonun sahne sahne resmedilmesidir. Sadece sinema filmi, reklâm filmi, animasyon gibi birçok sahneden oluşan çalışmalarda değil, görsel üretimin olduğu her alanda sıkça başvurulan bir görsel anlatım biçimidir.

Storyboard Örnekleri:
  

Devamlılık Senaryosu (Continuity Script)Nedir?

Devamlılık Senaryosu Örnekleri:


                   
Loading